Закључци Главног одбора СРС РС

Закључци Главног одбора СРС РС

Главни одбор Српске радикалне странке Републике Српске на сједници одржаној у Бања Луци  21.06.2009. године, усвојио је следеће З А К Љ У Ч К Е : 1. Усваја се Декларација о општем стању и односима у Републици Српској и БиХ уз оцјену да је за тренутно стање одговарна Влада Републике Српске и Савјет министара [...]