Саопштење Вијећа за имплеметацију хира

Саопштење Вијећа за имплеметацију хира

На својој 642 (шестотиначетрдесетдругој) сједници одржаној у сједништу Европске уније у Улан Батору (Монголија), Вијеће за имплеметацију хира снажно је подржало настојање Босне и Херцеговине да се прикључи Европској унији. Чланице Вијећа су са задовољством констатовале да је успјешно окончана реформа полиције у БиХ, поштујући досљедно демократско начело – један пендрек – један глас. И [...]