Придруживање Босне и Херцеговине Европској унији

Српска радикална странка Републике Српске упозорава да ће први цех придруживања Босне и Херцеговине Европској унији платити домаћи произвођачи и аграрни комплекс.
Посљедице процеса придруживања неће трпити ни, до карикатуралности неспособни домаћи феудални властодршци, ни увозни лобији, већ искључиво производни сектор.
Зато је сасвим реално очекивати да ће на крају ове године спољнотрговински дефицит БиХ, из фазе ужасавајућих, прећи у фазу катастрофалних показатеља.
Истовремено, БиХ је земља под протекторатом исте те Европске уније са којом потписује Споразум о придруживању. То је земља у којој се један ентитет налази пред банкротом, а други под диктатуром. То је земља са изузетно високим степеном сиромштва и још већим степеном корупције и криминала. Земља у којој извршна власт не поштује одлуке судске власти, земља у којој су угрожена елементарна људска права и слободе и у којој су медији директно контролисани од владајућих центара политичке моћи.
Све је то у директној супротности са европским стандардима, али ништа од тога није сметња да БиХ постане дио европског тржишта па макар била и земља азијатских  „вриједности“.