Закључци Главног одбора СРС РС

Главни одбор Српске радикалне странке Републике Српске на сједници одржаној у Бања Луци  21.06.2009. године, усвојио је следеће

З А К Љ У Ч К Е :

1. Усваја се Декларација о општем стању и односима у Републици Српској и БиХ уз оцјену да је за тренутно стање одговарна Влада Републике Српске и Савјет министара БиХ.
Главни одбор је затражио оставку Владе Републике Српске и Савјета министара БиХ и позвао друге политичке странке и невладине организације на дијалог у вези са могућношћу расписивања пријевремених избора .
2. Главни  одбор  странке  сматра да је неопходно детаљније анализирати и дијагностицирати   стање   у  Републици   Српској  и  БиХ и  предложити конкретније   мјере  и  активности у циљу превазилажења тешког стања у свери  политичких  односа, и  посљедица  економско-социјалне природе због  неспособности  и неодговорности владајућих политичких странака и извршних органа  власти у Републици Сртпској  и БиХ.
3. Главни одбор странке је донио одлуку о одржавању редовне сједнице Скупштине Српске радикалне странке Републике Српске до краја 2009. године и задужио предсједника странке и Извршни однбор странке да у складу са Статутом странке припреме неопходне акте за Скупштину на којој ће бити биран предсједник и други органи странке као и измјене Стстута и програмске орјентације странке у циљу правовремених припрема за опште избор 2010. године.
4. Главни одбор странке је подржао ставове Извршног одбора странке, усвојене на сједници 29.03.2009. године,  и овластио предсједника и руководство странке да наставе разговоре са другим опозиционим парламентарним и ванпарламентарним странкама у циљу постизања договора у вези са формирањем могућих коалиција и формирањем савеза о чему ће коначан став заузети Извршни и Главни одбор странке, водећи рачуна о програмским принципима и интересима странке.
5. Главни одбор странке је оцијенио да је неопходно веће ангажовање руководства и свих чланова Гланог одбора странке у циљу јачања кадровске и организационе инфраструктуре странке као и успостављање боље координације рада између руководства, Извршног одбора, окружних и општинских одбора странке.